O nás

Po zkušenostech z celní správy a soukromého sektoru se v roce 1995 začala psát historie firmy ECHO 26. Hlavním pilířem bylo a je poskytování komplexních celních služeb spočívající v korektním a vstřícném jednání k zákazníkům a k zajištění co nejefektivnějšího řešení administrativních překážek v rámci celních předpisů. Široká škála klientů s nejrůznějším zaměřením nám dává maximální přehled o nejrůznějších komoditách a druzích obchodů. Kvalita služeb je založena na tradici, zkušenostech, profesionalitě, diskrétnosti a znalosti prostředí.

Po celou dobu podnikání v této oblasti bylo nutné se přizpůsobovat jak zákazníkům, tak vývoji celních předpisů. Historická povinnost provádět celní řízení u místně příslušného celního úřadu se změnila na možnost provádět celní řízení kdekoli v rámci EU. Vstupem do EU bylo celní řízení mezi členskými státy nahrazeno vykazováním Intrastatu. V dnešní „elektronické“ době je trendem maximální zjednodušení a zrychlení zahraničního obchodu při možnosti využít výhody plynoucí z celních předpisů. Celní správa již není tím „drábem“, ale i ona se snaží vycházet exportérům/importérům vstříc, aby zahraniční obchod fungoval 365 dní v roce, bez časového omezení pracovní doby celních úřadů. Celé je samozřejmě podmíněno dodržováním určitých pravidel. A to je oblast, na kterou je nutné se zaměřit. Proto se, s využitím 25 let praxe v oboru, zaměřujeme na pomoc v návaznosti na konkrétní obchodní nebo výrobní operace klienta.

SLUŽBY

 

1. INTRASTAT

 • Zpracování výkazů pro INTRASTAT (ČR, SR) včetně zastoupení
 • V případech, kdy si klient vykazuje sám, zajišťujeme asistenci/kontrolu/dohled


 • 2. PORADENSTVÍ – KONZULTACE v oblastech  

 • pravidel a podmínek aktuálních otázek obchodu se „třetími zeměmi"
 • pravidel statistiky odesílaného a přijímaného zboží v rámci EU = Intrastat
 • mezinárodních pravidel INCOTERMS
 • pravidel preferenčního a nepreferenčního původu zboží
 • pravidel tarifování (zařazování zboží do položky TARIC)
 • další poradenské služby dle konkrétních požadavků klienta


 • 3. DOVOZ/VÝVOZ (třetí země)  

 • (JSD, VDD, EUR.1, A.TR, TIR, ATA, CMR..) včetně zastupování v celním řízení zhodnocujeme a navrhujeme optimální celní režimy a možná zjednodušení, která jsou následně prováděna prostřednictvím doporučených celních deklarací k tomu zaměřených
 • Provozní doba

  Po - Pá: dle předchozí dohody

  Kde nás najdete

  Provozovna firmy se nachází v prostorech Horáckého autodružstva.

  Jednatel:  Milan Kružík
  Adresa:   K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí
  Telefon:   +420 603 839 393
  Email:     kruzik@echo26.cz